Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O
Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2010.04.21, 12:01

Bieżąca sytuacja w polskiej przestrzeni powietrznej – 21.04.2010 (od godz. 12.00 UTC)

zdj

Obecnie nad Polską leci od 30 do 40 procent samolotów. W ciągu dnia spodziewane jest osiągnięcie wielkości ruchu większej niż 50 proc. normalnie obsługiwanych operacji lotniczych.

Zgodnie z ustaleniami EUROCONTROL, potwierdzonymi przez Ministrów Transportu krajów europejskich w czasie telekonferencji w dniu 19.04.2010 o godz. 15.00 oraz w wyniku prac ULC, PAŻP i LOT, rozszerzono obszar w którym możliwe są loty samolotów komunikacyjnych nad terytorium polski.

Przestrzeń powyżej FL 200 (6100 m) dostępna jest dla ruchu lotniczego podobnie, jak to miało miejsce przez większość czasu w ciągu ostatnich kilku dni.

W pozostałych obszarach polskiej przestrzeni powietrznej – poniżej pułapu FL200, czyli do wysokości 6100 metrów, operacje lotnicze odbywają się na zasadach wynikających z przepisów ICAO dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z wykorzystaniem warunków VMC.

PAŻP, na podstawie informacji przetwarzanych centralnie w EUROCONTROL oraz dystrybuowanych do wszystkich agencji ruchu lotniczego w Europie, publikuje ostrzeżenia nawigacyjne dla linii lotniczych oraz pilotów. Publikowane są też strefy całkowitego zapylenia tzw. „no-fly zone”, w których wykonywanie lotów jest całkowicie niemożliwe.

W chwili obecnej nie ma takiej strefy nad terytorium Polski.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca wykonującym loty szczególną ostrożność. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ostrzeniami nawigacyjnymi oraz upewnienie się przed wykonaniem operacji, czy lot może się odbyć w bezpieczny sposób. PAŻP monitoruje wszelkie informacje związane z przemieszczaniem się pyłów wulkanicznych na bieżąco.


Na obrazku-przestrzeń na dzień 21.04.2010
powrót