Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2007.08.22, 16:26

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej

zdj

19 czerwca br. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusza Wróbla, wręczył Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej. W imieniu PAŻP certyfikat odebrał Prezes Maciej Rodak.

Certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania (zapewnienia separacji statkom powietrznym przy użyciu urządzeń radiolokacyjnych).

Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającym wspólne, wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej

[plik do pobrania]
powrót