Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O
Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2013.03.19, 10:11

Drugi Przegląd Bezzałogowych Systemów Latających

zdj

Z inicjatywy Muzeum Techniki i Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa w dniach 18-24 marca w Muzeum Techniki PKiN organizowana jest wystawa pod hasłem „II przegląd bezzałogowych pojazdów latających”. Patronat nad imprezą objęły: Instytut Lotnictwa i Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W dniu otwarcia wystawy zaplanowano seminarium naukowe nt. najnowszych osiągnięć w dziedzinie rozwoju polskich konstrukcji BSL, ich możliwości i wyposażenia (Panel I) oraz uwarunkowania prawne w zakresie możliwości wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez konstruktorów/użytkowników BSL (Panel II).
W seminarium udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Przedstawiciele PAŻP w swoich wystąpieniach przedstawili w oparciu o obowiązujące przepisy prawne możliwości w zakresie zamawiania przestrzeni powietrznej oraz realizacji lotów BSL. Dodatkowo omówiono procedurę zamawiania opracowaną w PAŻP na bazie doświadczeń wynikających z kontaktów z producentami i użytkownikami BSL.

Podkreślono w szczególności:
1) kwestie dotyczące wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne powinny zostać objęte osobnym rozporządzeniem, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 126 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze,
2) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje zadania ustawowe w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej a priorytetem w tych działaniach jest bezpieczeństwo w ruchu lotniczym,
3) Kwestie wymagające uregulowań w celu pełnego zabezpieczenia lotów BSP (UAV):
- klasyfikacja BSP,
- certyfikacja (zdatność do lotu),
- zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu,
- aspekty częstotliwościowe (harmonizacja widma częstotliwości fal radiowych),
- jednolite procedury zarządzania ruchem powietrznym (ATM) dla BSP
i załogowych statków powietrznych,
- Wprowadzenie zasad adekwatnych do rodzaju BSP (ciężar, wyposażenie, tryby pracy, zasięg, …)
- licencjonowanie, kwalifikacje pilotów-operatorów.

W trakcie swojego wystąpienia przedstawiciel ULC potwierdził, że ze względu na ogromne zainteresowanie użytkowników BSL oraz kilkukrotne monitowanie przez PAŻP potrzeby regulacji przepisów do tego typu działalności lotniczej, w ULC powołano zespół, którego celem będzie przygotowanie dokumentów wykonawczych do ustawy Prawo Lotniczego w zakresie lotów BSL. Pierwsza regulacja, dotycząca art. 33 ustawy ma się ukazać w najbliższym czasie (w przeciągu miesiąca) i dotyczyć będzie lotów BSL o wadze do 25 kg. Zapewnił on również, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, dotyczącym art. 126 ust.5 ustawy Prawo Lotnicze.

Prezentacje:
Drugi Przegląd Bezzałogowych Systemów Latających; Zagadnienia prawno – formalne oraz wymagania przepisów ATM/CNS

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej
powrót