Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje


2019.12.06, 06:22

Komunikat PAッP
PANSA_logo.jpg

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej informuje, ソe w czwartek w Centrum Partnerstwa Spoウecznego „Dialog” odbyウo si spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zwiアzku Zawodowego Kontrolerw Lotniska Warszawa w ramach rokowa sporu zbiorowego. Rozmowy zakoczyウy si o godzinie 2:30 w duchu wzajemnego zrozumienia. Rozmowy b鹽ア kontynuowane.2019.12.04, 20:37

Komunikat PAッP
PANSA_logo.jpg

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej odpowiedzialna jest za zapewnienie bezpieczestwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Swojア misj realizuje poprzez sウuソb kontrolerw ruchu lotniczego wybranych i wyszkolonych przez Agencj z wyjアtkowア pieczoウowitoカciア. W tej chwili w PAッP pracuje 580 kontrolerw. Peウniアcy sウuソb personel operacyjny skウada si z doカwiadczonych profesjonalistw, dla ktrych dobro Pasaソerw i Zaウg statkw powietrznych jest najwaソniejsze. Polska Agencja ッeglugi Powietrznej zapewnia, ソe bezpieczestwo operacji lotniczych na lotniskach w caウej Polsce nie byウo i nie jest zagroソone. Warszawska wieソa kontroli lotniska, o ktrej wyjアtkowo gウoカno jest w ostatnich dniach, pracuje normalnie, a panujアca sytuacja nie wpウywa na rozkウad lotw.2019.11.29, 13:00

Kolejna faza testw do wdroソenia operacyjnego systemu PansaUTM
dron_UTM.jpg

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej rozpoczウa kolejnア faz testw w ramach prowadzonych przygotowa do wdroソenia operacyjnego PansaUTM - systemu umoソliwiajアcego elektronicznア koordynacj lotw bezzaウogowych statkw powietrznych i cyfrowe zarzアdzanie wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej.2019.11.20, 13:03

SESAR Open Day – o innowacjach w Gdasku
SOP19.jpg

W dniach 13-14 listopada 2019 roku przedstawiciele Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej wsplnie z partnerami spotkali si w Gdasku w ramach SESAR Open Day. Jest to cykliczne wydarzenie, podczas ktrego podmioty zaangaソowane w projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach SESAR (filaru technologicznego inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej) prezentujア poziom zaawansowania aktualnie prowadzonych prac. W czasie spotkania zatwierdzony zostaウ projekt PJ.02-06, majアcy na celu podniesienie poziomu bezpieczestwa na drogach startowych w mniejszych portach lotniczych w warunkach ograniczonej widzialnoカci.