Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera zdjęcie pażp kariera

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego

Jak zostać Kontrolerem Ruchu Lotniczego?

Jeśli chciałbyś pogłębiać swoją wiedzę z zakresu kontroli ruchu lotniczego i doskonalić posiadane umiejętności,

jeśli chciałbyś uczyć się od najlepszych elitarnego zawodu, aby w przyszłości podjąć pracę, która wymaga samodzielności i odpowiedzialności,

zapoznaj się z poniższymi informacjami i dołącz do nas!

 

I. Rekrutacja na kurs dla Kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego:

Nabory na kurs dla Kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego organizowane są cyklicznie dwa razy do roku. Bieżące ogłoszenia o naborach publikowane są na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: www.pansa.pl.


Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie maturalne,
 • dobry stan zdrowia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • niekaralność.


ponadto:

 • szybkość i odpowiedzialność podczas podejmowania decyzji,
 • spostrzegawczość i dobra orientacja w przestrzeni,
 • skuteczność w radzeniu sobie ze stresem,
 • osiąganie założonych celów,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • motywacja do nabywania nowej wiedzy i umiejętności.

Mile widziani studenci kierunków technicznych.


Etapy rekrutacji:


Etap 1 Analiza złożonej aplikacji
Etap 2 Testy z języka angielskiego
Testy predyspozycyjne w formie papierowej
Etap 3 Testy predyspozycyjne FEAST w formie elektronicznej
Etap 4 Testy psychologiczne
Sesja Assessment Centre
Etap 5 Rozmowa kwalifikacyjna
Etap 6 Badania lekarskie
Podjęcie decyzji o przyjęciu na kurs


II. Kurs w Ośrodku Szkolenia Pesonelu ATS:

 • szkolenie teoretyczne - kurs podstawowy BASIC (12 - 13 tygodni),
 • sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie),
 • szkolenie teoretyczne - kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 - 7 tygodni),
 • sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie),
 • szkolenie praktyczne - symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5 - 5,5 miesiąca),
 • egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence).

W ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:

 • szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym –
  (9 - 10 miesięcy),
 • egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence).

Czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL trwa maksymalnie 20 - 22 miesiące.Na system kontroli wiedzy i umiejętności składają się:

 • testy cząstkowe w czasie trwania szkolenia teoretycznego,
 • testy końcowe każdego kursu,
 • ustne egzaminy końcowe każdego kursu,
 • karty oceny praktyki,
 • okresowe oceny pracy na symulatorze,
 • praktyczny egzamin końcowy,
 • Lotnicza Komisja Egzaminacyjna - egzamin teoretyczny i praktyczny na licencję praktykanta kontrolera,
 • Lotnicza Komisja Egzaminacyjna - egzamin teoretyczny i praktyczny na licencję kontrolera ruchu lotniczego (przystąpienie do tego egzaminu jest uwarunkowane ukończeniem szkolenia praktycznego na stanowiskach operacyjnych kontrolera ruchu lotniczego).

Oferujemy intensywną naukę ciekawego zawodu, a po ukończonym szkoleniu, pracę w organach zarządzania ruchem lotniczym. Konkretne ośrodki ruchu lotniczego, do których prowadzony jest nabór każdorazowo zostaną podane w ofercie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 574 59 43 lub adresem e-mail: rekrutacja@pansa.pl.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych procedurach